www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Konstance, Donats
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Ceļinieki
Latvijas Roþkrustieðu mâjas lapa


Mīlestība meklē pēc kalpošanas27.05.2007

Mūsu pienākums ir sprediķot nevis ar vārdiem, bet gan ar piemēru, ar savu rīcību. Visi mīlestībā darītie darbi ir miera darbi.

***

Es nekad neuzlūkoju par savu pienākumu apkalpot cilvēku masas. Es aizvien raugos uz indivīdu. Es varu mīlēt tikai vienu cilvēku vienā reizē. Es varu paēdināt tikai vienu cilvēku vienā reizē.Tikai vienu, vienu, vienu. Jūs pienākat tuvāk Kristum, pienākdami tuvāk cits citam. Kā jau Jēzus ir sacījis: ”Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.”
Tā nu, kad jūs iesākat... es iesāku. Es pacēlu kādu cilvēku – varbūt, ja es nebūtu pacēlusi šo vienu cilvēku, es nebūtu pacēlusi 42 000 cilvēku
Viss šis darbs ir tikai ūdens lāse okeānā. Bet, ja es nebūtu šo lāsi iepilinājusi, okeānā būtu vienas lāses mazāk. Tas pats jums, tas pats jūsu ģimenē, tas pats baznīcā, kurā jūs ejat, tikai iesākt... ar vienu, vienu, vienu

***

Dzīves beigās mūs nevērtēs par to,
cik daudz diplomu mēs esam ieguvuši,
cik daudz naudas esam sapelnījuši,
cik daudz lielu lietu padarījuši.

Mūs vērtēs pēc tā, kā esam kalpojuši cits citam:
„Es biju izsalcis un jūs mani paēdinājāt, es biju pliks un jūs esat mani apģērbuši, es biju svešinieks un jūs esat mani uzņēmuši.”

Nevien izsalkuši maizes trūkumā – bet arī mīlestības trūkumā. Pliki ne tikai apģērba trūkumā- bet arī cilvēka goda un cieņas trūkumā. Ne tikai ķieģeļu mājas vai istabas trūkumā- bet arī bez mājām, atstumtības dēļ. Tas ir Kristus posta tērpā.

***

Tā pati mīlošā roka, kas radīja tevi, ir radījusi arī mani.
Ja Dievs ir tavs Tēvs, Viņam jābūt arī manam Tēvam.
Mēs visi piederam pie vienas un tās pašas ģimenes. Hindi, musulmaņi un visas tautas ir mūsu brāļi un māsas.
Viņi arī ir Dieva bērni.

Mūsu darbs hindu vidū sludina, ka Dievs mīl viņus, ka Dievs ir radījis viņus, ka viņi ir mani brāļi un māsas...

Kristiešiem, musulmaņiem, hindi, ticīgiem un neticīgiem ir izdevība darīt kopā ar mums mīlestības darbu, ir izdevība kopā ar mums dalīties mīlestības priekā un nonākt līdz Dieva klātbūtnes apziņai.

Hindi kļūst labāki hindi.
Katoļi kļūst labāki katoļi.
Musulmaņi kļūst labāki musulmaņi.Piezīme: Fragmenti no grāmatas „Vārdi, ar kuriem mīl. Māte Terēze.”
http://www.e-misterija.lv/ 


 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv